000340
Danas
Jučer
Ovaj Mjesec
Sveukupno
92
161
92
340
IP: 52.91.185.49
Sada je: 16-12-2018 13:56:11

Statut

Na temelju članaka 11. Zakona o udrugama ( Narodne novine 70/97 i 106/97 ) Osnivačka Skupština Udruge za promicanje i oblikovanje uvjeta zdravog života autističnih  osoba  „KIŠNI ČOVJEK“ na sjednici održanoj 6. Lipnja 2001. godine u Zagrebu, donosi

 S T A T U T

UDRUGE ZA PROMICANJE I OBLIKOVANJE ZDRAVOG ŽIVOTA AUTISTIČNIH OSOBA  „KIŠNI ČOVJEK“

I     OSNOVNE ODREDBE

Članak  1.

Udruga za promicanje i oblikovanje zdravog života autističnih osoba „ KIŠNI ČOVJEK“ djeluje kao udruga građana.

 

Članak  2.

Udruga je neprofitabilna i nestranačka pravna osoba, a upisuje se u Registar udruga koji se vodi pri nadležnom tijelu državne uprave.

 

Članak  3.

 Svaki građanin sukladno zakouu može slobodno i ravnopravno pod jednakim uvjetima određenim ovim Statutom postati član Udruge „ Kišni čovjek“

 

Članak   4.

 Udruga „ Kišni čovjek“ ne dopušta rasnu, nacionalnu, vjersku i političku diskriminaciju, te kršenje slobode i prava čovjeka i građanina.

 

II    NAZIV SJEDIŠTE, PEČAT I PODRUČJE DJELOVANJA

 

Članak  5.

Naziv je : UDRUGA ZA PROMICANJE I OBLIKOVANJE UVJETA ZDRAVOG ŽIVOTA AUTISTIČNIH OSOBA „ KIŠNI ČOVJEK“, a skraćeni naziv je:

UDRUGA „ KIŠNI ČOVJEK“ ( u daljnjem tekstu koristit će se skraćeni naziv)

 

Sjedište Udruge „ Kišni čovjek“ je u Zagrebu, Dankovečka 50, 10040

 

Pečat Udruge okruglog je oblika promjera 3,5 centimetra s natpisom UDRUGA ZA PROMICANJE I OBLIKOVANJE UVJETA ZDRAVOG ŽIVOTA

AUTISTIČNIH OSOBA, koji opasuje vanjski gornji rub pečata, a na donjoj vanjskoj strani pečata piše  „ KIŠNI ČOVJEK“.

S donje unutarnje strane piše -ZAGREB-.

U sredini pečata je stilizirani lik čovjeka na kiši.