404968
Danas
Jučer
Ovaj Mjesec
Sveukupno
82
161
3833
404968
IP: 52.91.185.49
Sada je: 16-12-2018 13:20:19

O autizmu

UOČAVATE LI DJECU S AUTIZMOM?

Ima teškoće u interakciji s drugima.
Smije se ili hihoće bez vidljiva razloga.
Malo ili nimalo kontakta očima.
Izgleda neosjetljivo na bol.
Osamljuje se; distancirano ponašanje.
Vrti predmete.

Neobično je vezano i zaokupljeno predmetima.
Upadljivo je hiperaktivno ili krajnje pasivno.
Ne može učiti na uobičajen način.
Ustraje na jednoličnosti; pruža otpor promjenama u rutinama.
Ne pokazuje strah od opasnosti.
Ustrajno se, nemaštovito igra.

Ponavlja riječi ili fraze umjesto uobičajenog govora (eholalija).
Ne želi fizički dodir (maženje).
Ne reagira na verbalne pozive; ponaša se kao gluho.
Ima teškoće u izražavanju potreba; koristi geste ili pokazuje umjesto riječi.
«Tantrumi», «ispadi bijesa» - pokazuje izrazitu uznemirenost bez vidljivog razloga.
Neujednačene vještine fine i grube motorike – ne želi «pucati loptu», ali slaže kockice.


SVJETSKI DAN SVIJESTI O AUTIZMU 2012.

„AUTIZAM GOVORI SRCEM – PREDUGO ČEKAMO“

Udruga za autizam Hrvatske i Poglavarstvo Grada Zagreba - Ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom

Tribina Grada Zagreba, 02.04.2012.

ZAKLJUČCI OKRUGLOG STOLA

  1. Poglavarstvo Grada Zagreba nastoji da se projekt „Oporovec – izgradnja objekta škole“ dovrši do 2014. godine. Urbanistički plan je u fazi donošenja. Grad Zagreb ulaže značajne napore da se projekt Oporovec realizira, no cijena koštanja je velika, tako da Grad Zagreb neće moći nastaviti izdvajati sredstva za daljnju adaptaciju stacionara. Također zastupa stav da skrb o djeci do 21. godine ostane u resoru odgoja i obrazovanja, a skrb o odraslim osobama prijeđe u resor socijalne zaštite. Ministarstva se trebaju jasno odrediti spram skrbi o osobama s autizmom i Centru za autizam. Temeljna pitanja osiguravanja uvjeta skrbi ne bi se smjela rješavati humanitarnim akcijama.
  2. Vlada i društvo imaju odgovornost da ustanove cjelovitu skrb za djecu i osobe s PAS na cijelom teritoriju R. Hrvatske. Nedopustivo je da se skrb o osobama s PAS svodi na jednu ustanovu. Nužno je  osigurati da na cijelom teritoriju RH svako dijete i osoba s autizmom imaju sveobuhvatnu podršku, počevši od dijagnostike i rane intervencije, u svim fazama života, u svojoj sredini i sukladno njihovim individualnim potrebama. Ustav RH jamči posebnu skrb i zaštitu invalidnih osoba u njihovu uključivanju u društveni život. Stoga je za osobe s autizmom, shvaćajući njihovu specifičnost, potrebno osigurati na svim razinama preduvjete za posebnu skrb koja im je potrebna, a za to su nužne određene zakonodavne i institucionalne promjene i to ne samo unutar jednog sustava, već svih sustava od značaja za skrb za osobe s autizmom. – Ured pravobranitelja za osobe s invaliditetom
  3. Svako dijete s PAS treba dobiti najprimjereniji odgoj i obrazovanje. Kako bi se taj cilj ostvario neophodna je suradnja između Ministarstva, lokalne zajednice, škole / Centara, roditelja i udruga – Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH.
  4. U odnosu na druge kategorije invaliditeta, pozicija osoba s PAS ostala je neriješena i neophodna je međuresorna suradnja za bržu reakciju i izradu rješenja. Rješenja skrbi osoba s autizmom trebaju biti zakonski i stručno utemeljena – Ministarstvo socijalne politike i mladih RH.
  5. Ministarstvo zdravlja spremno je poduprijeti inicijative temeljene na potrebama osoba s PAS – od unapređenja epidemiologije i dijagnostike do razmatranja mogućnosti osnivanja referalnog centra za autizam, za što je potrebna odgovarajuća procedura.
  6. Skrb o djeci i odraslim osobama s poremećajima iz autističnog spektra (PAS) treba biti u nadležnosti države, a lokalna uprava i samouprava partner u provedbi skrbi i osiguravanju mreže usluga. Lokalna uprava i samouprava treba bito otvorena za posebne potrebe djece s PAS, kada je potrebno i na individualnoj razini rješavanja dostupnosti usluga. Kompleksnost potreba djece i odraslih osoba s PAS traži međuresornu suradnju i odgovornost sva 3 resora: odgoja i obrazovanja, socijalne politike i zdravstva. Dostupnost prava i razvoj mreže usluga trebalo bi dokumentirati i osigurati donošenjem posebne nacionalne strategije za autizam. Dijagnostika i rana intervencija su preduvjet za bolji životni ishod - nužno je potreban referalni dijagnostički centar i briga za mentalno zdravlje osoba s PAS. Projekt škole „Oporovec“ prioritetan je projekt unapređenja uvjeta školovanja po posebnom programu. Djeca koja završe osnovno školovanje po prilagođenom redovnom ili posebnom programu za učenike s LMR moraju imati mogućnost nastavka školovanja ili daljnjeg stručnog obuhvata radnim osposobljavanjem. Odrasle osobe s PAS trebaju sustavno riješenu skrb: mjesto za život i rad u svojoj lokalnoj zajednici, te dostatnu podršku u svakodnevnom životu. Zalažemo se za primjerene i sistemski riješene uvjete integracije u redovan sustav – uključujući i osobne asistente u vrtićima i školama, očuvanje postojeće specijalizirane skrbi za djecu i odrasle kojima je to nužno potrebno, jedinstven model specijaliziranih ustanova za Zagreb, Rijeku, Split i Osijek sa svim programima i za sve dobne skupine i praćen od sva 3 resora, a kako smo to predložili ministarstvima – Udruga za autizam Hrvatske
  7. Udruga za autizam - Zagreb svojim djelovanjem nastoji dati doprinos procesu transformacije institucija i deinstitucionalizacije socijalne skrbi putem razvoja izvaninstitucionalnih usluga i različitih alternativnih modela socijalne skrbi.Budući da održivi razvoj izvaninstitucionalnih usluga kontinuirane socijalne skrbi nije moguće osigurati bez kontinuiranog pritjecanja financijskih sredstava (do sada su se financirale putem sredstava dobivenih prijavom projekata na natječaje i iz donacija), predlažemo da izvaninstitucionalne usluge kontinuirane socijalne skrbi prate i kontinuirana proračunska sredstva na način da izvaninstitucionalne usluge nađu mjesto u sustavu socijalne skrbi Republike Hrvatske. – Udruga za autizam - Zagreb
  8. „Autizam traži posebna rješenja dostupnosti ljudskih i građanskih prava! Državi je potrebno hrabrosti da prizna da je ovdje potreban drugačiji pristup – multidisciplinarni / multiresorni! Učinci izostanka dijagnostike i učinci neprimjerene skrbi imaju višestruke posljedice na djecu i osobe s PAS, njihove obitelji i društvo u cjelini!“ (Rita Jordan, priznati ekspert za autizam). Centar intenzivno radi na projektu transformacije Centra prema pripadajućim resorima koliko je u mogućnosti u postojećim otežanim uvjetima tijekom višegodišnjih pregovora. Veliku podršku i snagu daju mu roditelji, Grad Zagreb, Ured pravobranitelja za osobe s invaliditetom, Ured UNDP-Hrvatska  i Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet. Autizam traži posebne normative neovisno o budućoj resornoj pripadnosti. Ističe se potreba definiranja roka u kojem se napokon treba donijeti odluka o transformaciji Centra. – Centar za autizam
  9. Djeca u integraciji su u težoj poziciji od djece koja su u posebnom sustavu. Potrebno je uvesti primjerene mjere unapređenja podrške djeci u redovnom sustavu. – gđa Aljinović
  10. Treba istaći problem definiranja prava i normativa skrbi za odrasle osobe s autizmom i ugraditi ga u sustav socijalne politike. Poseban problem je primjerena zdravstvena briga i zaštita osoba s PAS. – gđa Žuvić

Prilog 1:

Obrazloženje točke 7

 Kroz svoje inovativne aktivnosti, Udruga za autizam - Zagreb promiče i nastoji dati doprinos procesima transformacije institucija i deinstitucionalizacije socijalne skrbi kroz aktivnosti usmjerene na razvoj izvaninstitucionalnih usluga i različitih alternativnih modela socijalne skrbi. Smatramo da ostvarivanje navedenog podrazumijeva jednaki pristup proračunskim sredstvima za sve potencijalne pružatelje ovih usluga.

Dugogodišnje iskustvo nam je pokazalo da ukoliko za navedene aktivnosti izostaje kontinuirana i sustavna financijska podrška, odnosno ako se rad udruge financira isključivo putem sredstava iz programa/projekata i donacija, održivi razvoj izvaninstitucionalnih usluga socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj neće biti moguće ostvariti. Naglašena potreba za decentralizacijom sustava socijalne skrbi te prateće osiguranje uvjeta za ostvarivanje izvaninstitucionalnih usluga, zahtijeva osiguranje sredstava za deinstitucionalizaciju.

Stoga, u skladu s prioritetima i mjerama podrške osobama s invaliditetom u najvažnijim relevantnim nacionalnim i međunarodnim dokumentima, koji reguliraju prava istih u Republici Hrvatskoj, a naročito u skladu sa Zajedničkim memorandumom o socijalnom uključivanju Republike Hrvatske, na čijem su prvom mjestu navedene „deinstitucionalizacija i promicanje alternativnih oblika skrbi u zajednici”, Udruga za autizam - Zagreb naglašava da ukoliko se želi omogućiti cjeloviti i održivi razvoj sustava socijalne skrbi u RH, što podrazumijeva  uspostavu i širenje te kontinuirano i sustavno pružanje izvaninstitucionalnih usluga, nužno je usmjeriti sredstva prema financiranju izvaninstitucionalnih oblika skrbi i za stručne službe podrške u zajednici.